Dyrlæger og Ko

Som en del af Dyrlæger & Ko er vi professionelle rådgiver og samarbejdspartner for landmanden. Vi støtter vores kunder, der er landmænd med ambitioner og tro på, at sunde køer og sund forretning hænger sammen.

Vi har fokus på at hjælpe landmanden til at optimere sin besætnings sundhed og trivsel – også økonomisk. Vi griber vores arbejde systematisk an og baserer vores råd og behandling på et dokumenteret og fagligt grundlag. Da vi er en del af Dyrlæger & Ko som omfatter over 100 kvægdyrlæger, betyder det at vi bruger ressourcer på at udvikle os både fagligt og forretningsmæssigt i takt med, at vores kunder vokser i professionalisme og størrelse. Gevinsten kommer både os selv, vores kunder og kvægbranchen som helhed til gavn.

Netværket i Dyrlæger & Ko sikrer de bedst tænkelige arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder for kvægdyrlæger ikke mindst takket være erfaringsudveksling og tæt dagligt samarbejde mellem de enkelte praksis.

Dyrlæger & Ko har udviklet det vi kalder LandmandsWeb, som er et online-serviceprogram, hvor alt papirudvekslingen mellem dyrlæge og landmand ligger. Dette giver et nemt og overskueligt overblik, hvis gamle papir skal findes frem. Ydermere har Dyrlæger & Ko kreeret vores egen kvartalsrapport, der tager udgangspunkt i det nyeste data der ligger på DMS om besætningen. Det betyder at vi for hvert kvartal kan følge udviklingen tæt i besætningen.

Du kan læse meget mere om Dyrlæger & Ko på deres hjemmeside www.dyrlaegerogko.dk.