Simherd

Os hos Kvægdyrlægerne ApS vil gerne sikre vores landmænd, et bæredygtigt landbrug, med dette mener vi også en bæredygtig økonomi, og derfor tilbyder vi simherd.

Simherd er en computermodel der simulerer en malkekvægsbesætning.
Vi anvender simherd til at beregne virkningen på dækningsbidraget af mange “hvad nu hvis” spørgsmål. Dette gøres ud fra besætningens egne forudsætninger og aktuelle forhold, disse spørgsmål kan f.eks. være:                               

  • …hvad der sker hvis en handlingsplan mod klovproblemer eller yverbetændelse gennemføres?
  • …hvad der sker hvis insemineringsprocenten øges?
  • …hvad der sker hvis der bruges kønssorteret sæd på kvierne og kødkvægssæd på køerne?
  • Osv.

Simherd kan bruges da den har to vigtige egenskaber som gør beregninger mere realistiske.

Dynamisk:
Modellen fremskriver de enkelte dyr uge for uge. Der fremskrives koens daglige mælkeydelse, celletal, vægtændring, foderoptagelse, reproduktionsstatus og sygdomsforekomst. Modellens output viser udviklingen over tid for besætningens sammensætning, produktion (mælk, kød og opdræt), forbrug (foder, insemineringer, sygdomsbehandlinger, mv.), og dækningsbidraget.

Mekanistisk:
Simherd fremskriver hver ko, kvie og kalv som aktuelt befinder sig i stalden. Køb og salg af kælvekvier og udsætning af slagtekøer sker under hensyntagen til den aktuelle besætningssammensætning og den ydelsesmæssige rangering af køerne. Herved bliver modellen i stand til at efterligne landmanden, som også inddrager hele besætningen, når han træffer beslutninger for den enkelte ko

Kontakt os og så vi vil være behjælpelige med at lave en beregning på din besætning, der kan vise hvor du kan hente en ekstra økonomisk gevinst. En simherdberegning kan også være behjælpelig, hvis du skal i banken og overbevise dem om ekstra penge til gavn for produktionen.