Rapporter

Kvartalsrapport
Kvartalsrapporten er et redskab vi som dyrlæge gør meget brug af, når vi følger vores besætninger. Afhængig af landmandens sundhedsrådgivningsaftale og tilvalgsmodul, laves kvartalsrapporten hhv. 4 eller 2 gange årligt. Med rapporten har vi mulighed for kontinuerligt at se, hvad der er sket over den seneste periode, sammenlignet med det sidste ½ og hele år.
Det betyder at vi kan reagere relativt hurtigt, hvis der sker en udvikling i negativ retning. Samtidig kan vi også give skulderklap til landmanden, når det går bedre end det seneste år – den motiverende faktor.

Nykælverundersøgelserne er vigtige og data fra de undersøgte dyr indgår ligeledes i rapporten. Det betyder vi på den opsamlede data ved nykælverundersøgelser kan følge den konkrete udvikling og opstart de enkelte pariteter har. Det er et rigtig godt værktøj til at give den mest korrekte rådgivning og dermed sørge for at besætningens køer kommer godt igennem den mest kritiske periode i laktationen.

For os i Kvægdyrlægerne ApS er det vigtigt at højne sundheden og velfærd hos vores landmænd, derfor er dette element også implanteret i vores fundamentale del af vores rådgivning, samt vores logo.

Velfærdsrapport
Velfærdsrapporter laves hvert 1/2 år, og bliver til på baggrund af registreringer i besætningen og dialog med landmanden, hvorpå der bliver lavet en handlingsplan med henblik på at øge komforten hos både køer, kalve og ungdyr.

Ved gennemgang af stalden i forbindelse med velfærdsrapporten, tages udgangspunkt i nyeste lovgivning omkring mindstekrav til hold af kvæg, har du ikke styr på den nyeste lovgivning henviser vi til Overgangsordning for lov om hold af malkekvæg lavet af SEGES.

Smittebeskyttelsesplan
jf. lovgivningen bliver der en gang årligt snakket smittebeskyttelse med vores landmænd. Denne dialog bygger på en gennemgang af besætningen, vi oplever oftest at sådan et besøg giver stof til eftertanke hos de fleste. På baggrunden af dialogen udarbejdes en rapport, som er tilgængelig på LandmandsWeb.