Muligheder for slagtning


Slagtning af kreaturer
De senere par år er reglerne omkring slagtning af kreaturer blevet ændret flere gange. Det gælder både i forhold til hvem der må syne dyr før slagtning og hvordan dyr kan slagtes.

Syning af dyr før slagtning
Sender du dine kreaturer til slagtning med en vognmand og til det sædvanlige slagteri er der ingen ændringer. Skal du derimod have synet dyret på bedriften, så skal det være en vagtembedsdyrlæge. Langt de fleste Dyrlæger & Ko dyrlæger er i dag autoriseret som vagtembedsdyrlæger. Syning af dyr på bedriften er relevant i forbindelse med nødslagtning, slagtning af uhåndterbare dyr og ved gårdslagtning.

5 muligheder for slagtning på bedriften
I dag findes der 5 muligheder for slagtning på bedriften:

 • nødslagtning
 • slagtning af uhåndterbare dyr
 • gårdslagtning
 • mobile slagterier
 • hjemmeslagtning

Med undtagelse af hjemmeslagtning, så skal alle dyr synes af en dyrlæge inden slagtning.
Din lokale Dyrlæger & Ko dyrlæge kan være behjælpelig med at syne dyr til nødslagtning, uhåndterbare dyr og dyr til gårdslagtning. Ved slagtning i et mobilt slagteri skal syning af dyrene varetages af slagteriets egen embedsdyrlæge.

Særligt for hjemmeslagtning
Ved hjemmeslagtning er der som nævnt ikke krav om dyrlægetilsyn. Derimod er det et krav, at dyret udelukkende anvendes i ejers egen husholdning og kødet må hverken sælges eller gives væk til andre.
Er dyret over 72 mdr. gælder der særlige krav til bortskaffelse af de dele af dyret, som ikke anvendes.

Fødevarekædeoplysninger
Når der slagtes dyr på bedriften, så skal der altid afgives fødevarekædeoplysninger. Dette kan gøres enten på www.landmand.dk eller via papirformular, som kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Meget klogere på fodring
Som dyrlæge står vi ofte overfor sundhedsmæssige eller ydelsesmæssige udfordringer, som har en tæt sammenhæng med fodring. Der er derfor et løbende behov for, at vi holder os opdaterede og i stand til at rådgive bedst muligt i forhold til de aktuelle problemstillinger I oplever ude på bedrifterne.

Dyrlæger & Ko dyrlæger med særlige kompetencer indenfor fodring
I løbet af 2022 og 2023 har en række Dyrlæger & Ko dyrlæger gennemgået et længere efteruddannelsesforløb indenfor fodring af malkekvæg.

Grupppen omfatter:

 • Pia Ellekjær, Dyrlægegården, Rønne
 • Torben Bennedsgaard, BoviCura, Aars
 • Kira Frello Hansen, Vestjyske Dyrlæger, Nr. Nebel
 • Tina Steiner Petersen, Vestjyske Dyrlæger, Nr. Nebel
 • Søren Bagge Salomonsen, Din Kvægpraksis, Thorsø
 • Thomas Dahl Nissen, BoviCura, Aars
 • Hanne Lerche Voogd, Kvægdyrlægerne Midt, Bording
 • Anne Marie Boeve, Kvægdyrlægerne Midt, Bording
 • Kirsten Jepsen Borup, BoviCura, Aars
 • Annemette Øhlenschläger Larsen, Dyrlægegruppen Skjern Å-Videbæk
 • Pia Christensen Dam, BoviCura, Aars

Gruppen ser frem til både direkte og indirekte, gennem gode kollegaer, at kunne tilbyde endnu bedre rådgivning indenfor fodring, sundhed og produktion på din bedrift.

Dyrlæger og Ko