Vetstat, kontrolkampange af halte dyr og landsskuet 2023


Cyklende dyrlæger i herning

Igen i år er vi godt i gang på Landsskuet i Herning. Det gælder både indsyning af de mange dyr, daglig tilsyn med dyrene og ikke mindst akut-cykelkørsel til de syge dyr. I år består staben af dyrlæger fra Trehøje, Kvægdyrlægerne, Vendsyssel Landdyrlæger, Tinglev Dyrehospital og BoviCura.

Miss Holstein
Udover at levere dyrlæger fra nær og fjern. Så er Dyrlæger & Ko også i år sponsor til Miss Holstein konkurrencen. Den stolte vinder kan se frem til en check på kr. 5.000.

VETSTAT – HVAD ER DET NU LIGE?

Vetstat er statens elektroniske system til indgåelse af sundhedsrådgivningsaftaler og opgørelse af antibiotikaforbrug med mere. Ifølge oplysninger fra Fødevarestyrelsen er der rigtig mange rådgivningsaftaler, som mangler en underskrift. Manglende underskrift kan potentielt give problemer i forbindelse med kontrol fra myndighederne.

Sådan gør du
www.vetstat.dk kan du logge ind med dit MitID. Nogle skal bruge deres erhvervslogin og andre deres private login. Du kan logge ind med begge dele, men kun få adgang til de relevante dokumenter når du bruger det rigtige login. Hvorvidt du skal anvende det ene eller det andet afhænger af hvordan dit landbrug er registreret. Rådet herfra er derfor; kan du ikke finde oplysninger om Sundhedsrådgivningsaftaler, antibiotikaforbrug osv. for din egen bedrift, så prøv med det ”det andet” login.

Sådan gør du
Fremover vil et blive sådan, at ved oprettelse / ændring af en sundhedsrådgivningsaftale vil der komme et brev i e-boks, som orienterer om, at du som besætningsejer/-ansvarlig aktivt bedes gå på www.vetstat.dk og underskrive aftalen.

Halthed er fortsat en udfordring
Fødevarestyrelsen har netop offentliggjort en opgørelse over data fra den seneste store kontrolkampagne omkring halte køer og medicinregistrering.

Det går fremad, men det halter stadig
Den sidste større undersøgelse blev lavet i 2015, og sammenlignet med denne, så ser det tilsyneladende bedre ud nu. I den seneste undersøgelse blev der fundet svært halte køer i hver 4. besætning. Og det er vel at mærke på baggrund af 25 tilfældigt udvalgte køer i hver besætning. Det vil sige, at kontrollen ikke har gennemgået hele besætningen.

Hvordan kan vi gøre det (endnu) bedre?
Som dyrlæger vil vi selvfølgelig gerne slå et slag for, at vi ikke giver op. Vi arbejder hele tiden mod at gøre det endnu bedre for dyrene og i sidste ende også for landmandens økonomi. Der er rigtig mange penge i sunde klove og lemmer. Din Dyrlæger & Ko dyrlæge kan være behjælpelig med at få lavet en Simherd beregning på det økonomiske potentiale i at forbedre klovsundheden i netop din besætning.

Start med klovregistreringer
Hvis ikke du allerede er i gang, så vil vi gerne anbefale alle at få lavet klovregistreringer på alle køer og gerne også på kvierne (hvis disse klovbeskæres rutinemæssigt). Ved at lave systematisk registrering af klovlidelser får du et retvisende billede af hvilke skader og sygdomme, der er de primære udfordringer i din besætning. Når du kender udgangspunktet, kan du gå i gang med de rigtige tiltag for at forebygge nye klovproblemer og dermed reducere fremtidige tab på grund af død, tidlig udsætning, dårlig reproduktion, manglende mælkeydelse

Dyrlæger og Ko