VetSalus vores birdrag til en klimaneutral produktion af mælk og oksekød


VI VIL BIDRAGE TIL EN KLIMANEUTRAL PRODUKTION AF MÆLK OG OKSEKØD
I Dyrlæger & Ko ser vi det som en naturlig opgave, at vi med vores viden og erfaring indenfor mælke- og oksekødsproduktion kan bidrage til, at dansk landbrug når sine ambitiøse klimamål for henholdsvis 2030 og 2050.

Sunde dyr = mindre klimabelastning
Sunde dyr lever længere, giver mere mælk, bedre kødkvalitet og i sidste ende bedre bundlinje end syge dyr.

VetSalus er en organisation bestående af dyrlæger verden over, der forbinder landmænd, fødevareproducenter og detailhandlen med lokal dyrelægefaglig ekspertise. Målet er at fremme dyresundhed og dyrevelfærd i en bæredygtig sammenhæng, der gavner hele værdikæden globalt. Ved at fokusere på fakta om dyrenes trivsel hjælper VetSalus med at informere forbrugere, virksomheder og politikere om dyrevelfærd i fødevareproduktionen.

Dyrevelfærd i fødevareproduktionen
Uanset om man er landmand eller supermarkedskæde, er det vigtigt at tage ansvar for de produkter, man leverer. Specielt når det handler om produkter, der involverer dyr, er det afgørende at forstå dyrkningssystemerne og deres indvirkning på dyrene. Valget i køledisken har direkte konsekvenser for dyrevelfærd på marker og i stalde. VetSalus hjælper med at skabe bevidsthed om disse forhold og understreger vigtigheden af ansvarlige valg.

VetSalus er dedikeret til at rådgive dyrlæger, virksomheder og organisationer om dyrevelfærd baseret på dyrenes faktuelle sundhedstilstand. Forbrugerne skal sikres faktabaseret viden og have et solidt og dyrlægefagligt grundlag for at træffe ansvarlige beslutninger ved køledisken.

Rådgiverne hos VetSalus er dyrlæger, der ikke er bundet til store kommercielle aktører som slagterier, mejerier eller politiske organisationer. Dette sikrer, at rådgivningen er objektiv og faktabaseret omkring dyrevelfærd.

Nyhed i DMS: Besætningsflow

Nu kan du få en oversigt, som giver dig det fulde overblik over det fremtidige antal malkende køer, goldkøer og kælvninger de næste 5 måneder. Oversigten viser også den fremtidige fordeling på 1. kalvs, 2. kalvs og øvrige køer i stalden.

Hvad kan du bruge oversigten til?
I den perfekte verden kommer alle kælvninger jævnt fordelt over året. En jævn kælvningsfordeling giver en ligelig fordelt arbejdsbyrde og ens belastning på de forskellige staldafsnit over hele året.

Men; da dette sjældent er tilfældet i virkeligheden, kan det være en god ide at kende de næste ugers fordeling af dyr i de forskellige staldafsnit. Det gælder ikke kun mellem malkende og goldkøer, men også om der er mange eller få spædkalve og hvordan er fordelingen mellem unge og gamle køer.

Når du kender fordelingen af dyr og arbejdsopgaver, kan den kommende tids opgaver tilpasses herefter. Det samme gælder evt. tilpasninger af staldafsnit ift. fordelingen af dyr eller justeringer på hvordan dyrene skal fordeles for at kunne udnytte kapaciteten optimalt til den kommende tids produktion.

Sådan finder du oversigten
Oversigten findes i ”Analyse og lister” / ”Analyseudskrifter” / ”Basisoplysninger” / ”Besætningsflow”. Nederst i oversigten kan der vælges mellem malkende, goldkøer og kælvninger.

Dyrlæger og Ko