Kontrolkampange vedrørende kalve, og køer på græs


Ny kontrolkampagne fra FVST igang


Lige inden Påske starter Fødevarestyrelsen op på en ny kontrolkampagne. Kampagnen sætter igen fokus på de små kalve.

Kalvene er i fokus
Ved kontrollen vil der primært være tre forhold, som tjekkes:

  • Dækning af suttebehov
  • Tilstrækkelig vand
  • Opstaldning

En sut til hver kalv
Dette krav er indfriet hvis kalven mælkefodres via en suttespand eller der er en narresut. Kalven skal have adgang til sutten i min. 20 minutter efter hver mælkefodring og der skal være én sut pr. kalv.

Der er ikke krav om én sut pr. kalv, hvis kalvene fodres med mælkeautomat.

Tilstrækkelig vand
Hvorvidt kalvene har tilstrækkelig adgang til vand, undersøges ved først at tjekke om kalven har adgang til vand på kontroltidspunktet. Har kalven ikke vand, vil kontrollanten bede om, at kalven bliver tilbudt vand. Hvis kalven ikke drikker, så vurderes det, at den har haft tilstrækkelig adgang til vand. Husk at kalve over 2 uger altid skal have adgang til vand.

Enkeltbokse, parvis eller flok
Alle kalve, uanset Dyrevelfærdsmærke osv., skal kunne se og røre hinanden, når de opstaldes enkeltvis. En enkeltboks skal min. være 100 cm bred og 120 cm lang (min. 1,2 m2) for kalve under 60 kg.  For kalve over 60 kg skal boksen være mindst 100 cm bred og 140 cm lang.

Når kalvene bliver 8 uger, må de ikke længere holdes i enkeltbokse. Eneste undtagelse er, hvis dyrlægen har attesteret det på enkeldyrsniveau.

Hvis bedriften leverer til Dyrevelfærdsmærket skal kalvene opstaldes parvis eller flokvis fra de er 7 dage efter fødsel. Dette gælder også hvis bedriften ikke selv leverer til Dyrevelfærdsmærket, men modtageren af tyrekalvene gør.

Du kan læse mere om kravene på vores hjemmeside her.

dyr på græs lige om lidt?

Uanset om du er konventionel eller økolog, er der nogle forhold, som vi anbefaler, at du har en plan for. Inden du sætter dyrene ud på græs.


Smittebeskyttelse og Salmonella dublin
Her går det to veje. Er din bedrift smittet med Salmonella dublin, bør du overveje hvordan du kan minimere risikoen for at dine dyr smitter naboens dyr og omvendt. Er din bedrift fri, bør du undersøge om naboejendomme eller dyr på græs i nærheden er smittede. Hvis smittede dyr græsser op til eller i nærheden af ikke-smittede dyr, bør der gøres ekstra foranstaltninger for at undgå kontakt, sammenrend af dyr, gødningsforurening ifm. transport, forurening af vandforsyning osv.

Parasitter – særligt ved kalve og ungdyr
Forebyggelse af parasitter er yderst relevant, særligt hvis det er førstegangsgræssende dyr, der er på græs. Dog kan lungeorm også være et problem for dyr, der har været på græs flere gange tidligere. Der findes flere muligheder for forebyggelse. Den mest effektive er altid: ren mark til førstegangsgræssende dyr, lav belægning og ingen sammenblanding af dyr i løbet af græsningssæsonen.

Er dette ikke muligt kan der overvejes foldskifte, bolus mod parasitter, behandling ved kliniske tegn på parasitter

Dyrlæger og Ko