Reduktion af antibiotika samt vejledning til behandling af yverbetændelse


”Antibiotikaforbruget til kalve og ungdyr falder”
Sådan lød det fra Ida Storm, ved årsberetningen til dette års kvægkongres.
En stor ros til alle de danske kvægbrugere, andelen af antibiotika forbrugt hos kalve og ungdyr er i år på det laveste niveau i 5 år.
Ligeledes er antibiotikaforbruget også faldet hos køerne, og vi ser også en tildens til markant bedre yversundhed. I januar var tankmælkscelletallet på landsplan nede på 165.000. I den forbindelse vil den faglige kolonne i denne måned omhandle SEGES nye vejledning for behandling af yverbetændelser.

Faglige kolonne – behandling af yverbetændelse
Størstedelen af det anvendte antibiotika i Kvægbruget ordineres til yverlidelser – Det er derfor på dette område, at vi kan rykke mest. Dette kan gøres på 3 måder:

Reducere antallet af infektioner
De bakterielle yverbetændelser kan man lidt groft overordnet dele i 2 grupper hhv. smitsomme (f.eks. Staph Aureus, Strep. Agalactiae og CNS) og miljøbakterier (f.eks. Strep. Uberis, Klebsiella og E. coli).

Når man skal forebygge i sin besætning, er det vigtigt at forstå hvordan bakterien smitter, for at have de optimale forhold for smittebeskyttelse. HUSK derfor at få taget gode, valide mælkeprøver. De smitsomme bakterier smitter fra ko til ko, og derfor er det meget vigtigt at være opmærksom på rutinen i malkestalden f.eks. desinficere mellem kronikere eller malk disse til sidst, bruge handsker, rene klude osv.

Miljøbakterierne findes i miljøet og smitter herigennem, hold altid dine sengebåse/dybstrøelse samt gangarealer rene og tørre, da dette mindsker bakteriernes forudsætning for overlevelse.

Reducere antallet af behandlinger
Hvilke køer skal man behandle? Vi skelner mellem 3 sværhedsgrader af yverbetændelse hhv. mild (her ses kun ændringer i mælkens tekstur), moderat (her ses ændringer af kirtlen) og svære tilfælde (her er koen almen påvirket). I alle tilfælde er det oplagt at starte med at tage mælkeprøve til dyrkning. De milde tilfælde kan ofte behandles blot med smertestillende.  Ved svære tilfælde startes behandling sammen med dyrlæge eller jf. besætningsdiagnose. Ved milde/moderate tilfælde, sker der ikke nogen skade ved at vente til den efterfølgende dag til dyrkningsresultatet viser om det er værd at behandle med antibiotika eller ej udvælgelse i DMS.
Oftest kan det ikke betale sig at behandle ældre køer med kronisk forhøjet celletal og som evt. allerede er behandlet flere gange – disse bør i stedet udsættes pga. celletal eller som min. goldbehandles i relation til goldperioden. Brug i stedet kræfter på de yngre køer, som giver en masse mælk og som har stort potentiale for din besætning.

Svar på mælkeprøve
Når du får dit dyrkningssvar retur, vil der være 3 muligheder, hhv. steril (ingen behandling), gram negativ bakterie (f.eks. E. coli, klebsiella) eller gram positiv bakterie (f.eks. strep. Uberis, strep. Agalactiae, staf. aureus eller CNS). Ring hellere en gang for meget, hvis du er i tvivl om hvordan du skal tolke svaret.

Reducere forbruget af antibiotika pr. behandling
Størstedelen af yverbetændelse behandles i Danmark med hhv. antibiotika i yveret samt i kroppen. Viste du at ved kun at behandle med antibiotika i yveret, kan du reducere antibiotika forbruget pr. behandling med 16 %, og i det fleste cases viser forskningen at behandling i kirtlen kombineret med smertestillende er nok. Effekten varierer dog alt efter hvilken bakterie man har med at gøre (se billede nedenfor)

Forhør dig med din dyrlæge og få en snak om, hvilke problemer du har i din besætning, og om du kan spare på dit antibiotikaforbrug ved evt. at ændre strategi.

Nyt fra kvægdyrlægerne