Rekruttere og fastholdelse af dygtige kvægdyrlæger og gratis abortundersøgelser i 2023


kvalificeret arbejdskraft
I Danmark har der i de seneste mange år stort set været nul arbejdsløshed blandt danske dyrlæger. På mange måder er det selvfølgelig positivt, men det afføder samtidig den åbenlyse problematik, at der er rift om de mest engagerede og kompetente dyrlæger.

En bred uddannelse med mange muligheder
Alle dyrlæger i Danmark uddannes med den samme autorisation. Det vil sige, at uddannelsen er meget bred og giver dermed adgang til mange karriereveje. Bagsiden af denne store bredde er, at uddannelsen er relativt lidt specifik. Den nyuddannede kandidat har således ikke nødvendigvis et indgående kendskab til eller erfaring med praktisk dyrlægearbejde eller rådgivning i for eksempel malkekvægsbesætninger.

Brug for få, men dygtige kvægdyrlæger
Samlet set udgør danske kvægdyrlæger en forsvindende lille del af dyrlægestanden. Størstedelen er ansat ved Fødevarestyrelsen, i medicinalvirksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner eller på klinikker der arbejder med familiedyr såsom hunde, katte og andre kæledyr.

Kamp om talenterne
Igennem de sidste 15 år har vi i Dyrlæger & Ko satset stort for at tiltrække de dygtigste og mest engagerede nyuddannede dyrlæger med interesse for kvæg og dansk landbrug. Blandt andet ved at være til stede på karrieremesser for dyrlæger, tilbyde attraktive praktikordninger for studerende og sidst men ikke mindst har vi vores velkendte Talent 1 program.

Talent 1 – godt begyndt er halvt fuldendt
Alle nyuddannede dyrlæger, som starter i en Dyrlæger & Ko praksis, gennemfører i løbet af de første godt 2 år vores attraktive talentprogram. Det er et nøje tilrettelagt uddannelsesprogram, som guider dyrlægen gennem en række fagområder indenfor kvægproduktion og -sundhed og som i sidste ende gør dem til fantastiske kvægdyrlæger med et solidt fagligt fundament at stå på og med et rigtig godt netværk.

problemer med aborter?
Vidste du, at du igen i år kan få undersøgt aborttilfælde gratis? Det er Fødevarestyrelsen, som betaler for undersøgelserne. Det gør FVST fordi man i Danmark ønsker at beholde sin status som fri for en række smitsomme sygdomme hos kvæg. Denne status kan kun fastholdes, hvis vi rent faktisk undersøger for disse sygdomme.

Hvad undersøges der for?
Alle indsendte fostre obduceres, undersøges i mikroskop, undersøges for diverse bakterieinfektioner (fx Salmonella eller Brucellose) og derudover for virussygdomme (BVD), parasitsygdomme (Neospora) og svampeinfektion (Mykose). Hvis det vurderes som relevant, kan der for egen regning undersøges for Schmallenberg og Leptospirose.

Hvad skal du gøre?
Har du aborter i din besætning, anbefaler vi, at du kontakter din Dyrlæger & Ko besætningsdyrlæge.

Men; når du opdager et moderdyr, som har aborteret, er det vigtigt, at du straks tager fosteret til side samt evt. afgået efterbyrd og opbevarer det rent og koldt indtil dyrlægen ankommer. Ved dyrlægens ankomst udtages blodprøve af moderdyret og evt. yderligere efterbyrd fjernes og medsendes foster og blodprøve. Dyrlægen klarer indsendelsen og det praktiske i den forbindelse.

Dyrlæger og Ko