Velkommen til vores nye dyrlæge, kontrolkampange og smittebeskytelse


Medarbejder
Byd velkommen til Camilla Mackenhauer
Den 1. februar starter Camilla hos os i kvægdyrlægerne, vi glæder os rigtig meget til at byde hende velkommen.
Camilla er nyuddannet dyrlæge og glæder sig nu til at komme tilbage til det jyske.

Gennem studietiden har Camilla tilegnet sig en del erfaring med drøvtyggere, herunder har hun bl.a. været læmmehjælper, malket hos en Jersey bedrift, været i Belgien samt arbejdet som TF-veterinær i Sverige over sommerferien.

Vi håber I vil byde hende godt velkommen!

Nyt slogan
Vi er klar over at der har været øget ventetid, og I har igen bevist at vi har verdens bedste landmænd. Vi er utrolig glade for at I har været så flexible siden Anne-Marie er gået på barsel og der kun har været to dyrlæger.

Vi har ikke været i tvivl, men nu er det officielt vores nye slogan er ”vi har verdens bedste landmænd!”.

Aktuelt
Fødevarestyrrelsen vil fra Marts 2023 have en kontrolkampagne. Gennem kontrolkampagnen vil der være øget fokus på opstaldning af kalve, herunder opfyldelse af kalves suttebehov. Vi arbejder på at få lavet en kort oversigt vedr. lovgivningen på vores hjemmeside for at skabe et overblik over kravene. Er der noget du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte os.

Den faglige kolonne: Kalve

Smittebeskyttelse

Foråret ligger for døren, hvilket betyder der skal bringes gylle på markerne. Som det er nævnt i nyhedsbrevet sendt ud fra Dyrlæger og Ko, er forekomsten af Salmonella Dublin steget over de seneste år.
Derfor vil vi gerne komme med nogel gode råd til, hvordan du som landmand kan være med til at forebygge smitten, når gyllen skal køres ud på marken.

Fastlæg kørselruter
Planlæg kørselsruter for hhv. gyllekørelsel og interne køretøjer, undlad så vidt det er muligt at benytte jer af de samme kørselsruter. Der er ikke langt vej med smitten, fra hjulene på fodervognen ind til foderbordet til dyrene.
På nogle besætninger er det umuligt at undgå krydstrafik, men sørg i sådanne tilfælde for at have en plan for hvem der er ansvarlig for at rengøre disse områder efter endt kørsel.

Hold altid afstand til stalde samt evt. udendørs opstaldede dyr.

Stil krav til evt. maskinstation om rent udstyr
Det er iorden at stille krav til, at maskinstationen ikke kommer med udstyr som er beskidt fra anden besætning, da dette øger risikoen for ekstern smitte.

Husk ligeledes, at hvis der vaskes udstyr på besætningen, skal vaskepladsen være placeret i et område væk fra stald og foderopbevaring.

Undgå spild ved gyllekørsel
Kort sagt undgå at spilde gylle, og hvis det sker have en procedure klar for, hvem der står for oprydningen heraf.

 Oplys evt. maskinstation om status på besætningen
Det er en vigtig information for maskinstationen at vide hvilken Salmonella status din besætning er i, for planlægningen af gyllekørsel.

Nyt fra kvægdyrlægerne